Tim việc

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường việc làm tại Việt Nam càng khiến nhu cầutìm kiếm những kênh tuyển dụng việc làm uy tín ngày càng tăng cao. ... Kênh website này có khả năng kết nối các bạn với nhiều nhà tuyển dụng thông qua việc tổng hợp tin tức t

5 phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên

5 phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên

Nếu bạn tin rằng quy trình tuyển dụng chỉ là việc đối chiếu giữa kỹ năng và kinh nghiệm làm việc thì bạn đã lầm. Ngoài những yếu tố đó ra, nhà tuyển dụng còn tìm kiếm tố chất của ứng viên. Dưới đây là 5 phẩm chất mà các nhà TUYỂN DỤNG luôn tìm kiếm ở ứng viên.